Er moet eerst een vragenlijst worden ingevuld vóór u een kat of kitten kan adopteren.
Bij ondertekening van het adoptiecontract worden deze voorwaarden ter inzage en ter akkoord aan de adoptant voorgelegd. Door ondertekening van het contract verklaart de adoptant zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Als adoptant beloof je om het dier een goede en liefdevolle thuis te geven.
​2. Je zorgt ervoor dat het dier alle nodige medische verzorging krijgt, goede voeding alsook de jaarlijkse vaccinaties en ontworming die nodig zijn voor het welzijn van het dier.
3. Je houdt de adoptiekat MINSTENS 8 weken binnen om het dier aan zijn nieuwe omgeving te laten wennen.
4. Poezenopvang Poezelpootje verklaart dat ieder dier steeds werd onderzocht door een erkende dierenarts. De adoptant erkent het risico op verborgen verbreken van het dier die door de dierenarts onmogelijk vastgesteld konden worden.
Indien binnen 10 dagen na de adoptie van het dier medische problemen opduiken, dient Poezenopvang Poezelpootje hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden. Mits overleg met de vaste dierenarts wordt er een regeling voorgesteld.
5. Indien op welk moment dan ook wordt besloten om het dier niet langer te houden dient de adoptant de kat onmiddellijk terug te brengen naar Poezenopvang Poezelpootje. In geen geval mag het dier zonder overleg doorgegeven of doorverkocht worden aan derden. De betaalde adoptiebijdrage wordt niet teruggegeven.
6 . De adoptiebijdrage is een bijdrage in de algemene kosten van de opvang.
Onze kosten per opgevangen dier zijn hoger dan de bijdrage. De adoptiebijdrage omvat enkel het chippen en de registratie hiervan , de vaccinatie en de castratie/sterilisatie.
7. Indien het dier het slachtoffer wordt van een ongeval of een operatie moet ondergaan dan moet de adoptant een dierenarts raadplegen en zelf instaan voor de kosten, hiervoor kan Poezenopvang Poezelpootje niet aansprakelijk voor gesteld worden .
8. Ieder dier dient zijn herhalingsvaccinatie te krijgen maximum 1 maand na de eerste vaccinatie.
(indien dit nog niet gebeurd is bij ons). De gegevens hierover kan u terugvinden in het vaccinatieboekje.
9. Bij problemen of eventuele vragen mag u ons altijd contacteren.